Procedury upadłości przedsiębiorstw zostaną uproszczone w Ukrainie.
czwartek, 18 sierpnia, 2022

Procedury upadłości przedsiębiorstw zostaną uproszczone w Ukrainie.

Nowy projekt ustawy uprości dostęp przedsiębiorstw, które stały się niewypłacalne z powodu wojny, do sądowych procedur upadłościowych i zwiększa skuteczność ich stosowania zarówno w czasie wojny, jak i po wojnie. Ponadto, dokument wyjaśnia kilka kwestii proceduralnych i eliminuje niespójności techniczne w Kodeksie upadłościowym. Dokument umożliwia zarządcom arbitrażowym korzystanie ze swoich uprawnień w sprawie upadłościowej bez dodatkowego odwołania do sądu gospodarczego. Powinno to zmniejszyć czas trwania spraw i koszty związane z ich rozpatrywaniem.

Poprzednie wiadomości
Rosja próbuje sprzedać ukraiński metal jako swój.

Rosja próbuje sprzedać ukraiński metal jako swój.

Następna wiadomość
Ukraina wzywa świat do uznania rosyjskich diamentów za

Ukraina wzywa świat do uznania rosyjskich diamentów za "krwawe diamenty".

Poprzednie główne tematy