Prezydent Zełenski podpisuje ustawę o budżecie państwa Ukrainy na 2023 rok.
czwartek, 24 listopada, 2022

Prezydent Zełenski podpisuje ustawę o budżecie państwa Ukrainy na 2023 rok.

 W nowym budżecie skorygowano realną prognozę wzrostu PKB w 2023 roku do bardziej konserwatywnego poziomu 3,2% zamiast wcześniejszej prognozy 4,6%, a prognoza inflacji na 2023 rok została obniżona z 30% do 28%. Bardziej optymistyczne oczekiwania na wsparcie finansowe ze strony partnerów międzynarodowych umożliwiły korektę kursu hrywny do dolara. Do końca roku będzie on wynosił 45,8 UAH za dolara zamiast 50 UAH za dolara w poprzedniej prognozie. Dochody budżetu państwa na rok 2023 przewidziano na poziomie 1,330 trl UAH, w tym dochody z funduszu ogólnego w wysokości 1,173 trln UAH i dochody z funduszu specjalnego w wysokości 156 mld UAH. Zwiększono również deficyt budżetu państwa o 17 mld UAH, do 20,6% PKB. Środki na bezpieczeństwo narodowe i obronę stanowią około 50% całego budżetu. Jest to 1,141 trln UAH, czyli 18,2% PKB.

Poprzednie wiadomości
Niemcy powinny przekazać systemy Patriot Ukrainie, a nie Polsce.

Niemcy powinny przekazać systemy Patriot Ukrainie, a nie Polsce.

Następna wiadomość
MFW i władze ukraińskie uzgodniły 20 mld dolarów finansowania na potrzeby budżetowe.

MFW i władze ukraińskie uzgodniły 20 mld dolarów finansowania na potrzeby budżetowe.

Poprzednie główne tematy