Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

Pracodawcy nie mogą zwolnić pracownika, który nie jest zaszczepiony przeciwko COVID-19.

W rozmowie z agencją Interfax, Iryna Szaposznikowa z firmy Asters powiedziała, że szczepienie przeciwko COVID-19 jest dobrowolne. Jednocześnie Szaposznikowa powiedziała, że prawo przewiduje, że pracownicy niektórych zawodów, branż i organizacji podlegają obowiązkowym szczepieniom ochronnym.

Post navigation
Previous post

Nota redaktora:

Next post

Amerykańska firma Virtuozzo kupiła ukraińskiego dewelopera usług chmurowych Jelastic.