Powiedział również, że 10-letnie rozmowy z Turcją na temat umowy o wolnym handlu „są już prawie zakończone.

środa, 18 sierpnia, 2021

” Lubczenko, który jest również pierwszym wicepremierem powiedział: „Zostały przeprowadzone prace przygotowawcze do negocjacji z Tunezją, Egiptem i Jordanią”.

Support independent journalism team

Dear Ukraine Business News reader, we are a team of 20 Ukrainian journalists, researchers, reporters and editors who would humbly ask for your support.

Poprzednie wiadomości

Zwracając się do UE, największego partnera handlowego Ukrainy w bloku, Lubchenko powiedział,

Następna wiadomość

Patrząc na wschód, Lubczenko powiedział:

Poprzednie główne tematy