Portfel kredytów dla rolników wzrósł o ponad 50%.
wtorek, 7 czerwca, 2022

Portfel kredytów dla rolników wzrósł o ponad 50%.

Na początku maja 2022 r. udział kredytów udzielonych przez banki firmom związanym z rolnictwem, leśnictwem i rybołówstwem wynosił 13,2% ogólnej liczby kredytów, podał serwis Opendatabot. W sumie, portfel kredytowy sektora rolniczego wyniósł 99,1 mld UAH (3,3 mld USD). Większość kredytów, 75%, została wypłacona w walucie krajowej (74,3 mld UAH). Pomimo wojny, od stycznia do kwietnia 2022 r. kredyty dla firm rolniczych wzrosły o 20%, czyli o 16,5 mld UAH. Ogólnie rzecz biorąc, portfele kredytów bankowych w sektorze rolnym wzrosły w ciągu roku o 52,4%. W sumie jest to kwota 34 mld UAH (1,1 mld USD). Większość przedsiębiorstw rolnych ubiega się o kredyty krótkoterminowe do wykorzystania w trakcie kampanii siewnych.

Poprzednie wiadomości
Rosyjskie okręty wycofały się z wód przybrzeżnych w rejonie Odesy.

Rosyjskie okręty wycofały się z wód przybrzeżnych w rejonie Odesy.

Następna wiadomość
Oprocentowanie obligacji wojskowych nie zmieni się mimo podwyżki stóp procentowych.

Oprocentowanie obligacji wojskowych nie zmieni się mimo podwyżki stóp procentowych.

Poprzednie główne tematy