Po przystąpieniu do UE Ukraina będzie uprawniona do pomocy w wysokości 186 mld euro.

czwartek, 5 października, 2023
Po przystąpieniu do UE Ukraina będzie uprawniona do pomocy w wysokości 186 mld euro.

Jak pisze FT, kwota ta może zostać przyznana Ukrainie w ciągu siedmiu lat. Obliczenia Sekretariatu Generalnego Rady Europy, organu reprezentującego rządy 27 państw członkowskich bloku, pokazują, że wraz z przybyciem dziewięciu nowych członków budżet UE wzrośnie o 21% do 1,47 bln euro.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami UE, Ukraina otrzyma 96,5 mld euro w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE (SAP) w ciągu siedmiu lat. Ukraina będzie również uprawniona do 61 mld euro z unijnych funduszy zjednoczeniowych, przeznaczonych na poprawę infrastruktury w najbiedniejszych państwach członkowskich UE. Według szacunków FT, wraz z dziewięcioma nowymi państwami członkowskimi, Czechy, Estonia, Litwa, Słowenia, Cypr i Malta stracą prawo do tych funduszy.

Największy wpływ na unijne dotacje dla rolnictwa będzie miała Ukraina. Ukraina stanie się największym odbiorcą pomocy w bloku z 41,1 mln hektarów użytkowanych gruntów rolnych, wyprzedzając Francję na drugim miejscu. Oznacza to, że płatności dla obecnych odbiorców zostaną zmniejszone o 20% na hektar gruntów rolnych.

Support independent journalism team

Dear Ukraine Business News reader, we are a team of 20 Ukrainian journalists, researchers, reporters and editors who would humbly ask for your support.

Poprzednie wiadomości
NBU zrewiduje swoje prognozy PKB i inflacji na 2023 r. w kierunku poprawy.

NBU zrewiduje swoje prognozy PKB i inflacji na 2023 r. w kierunku poprawy.

Następna wiadomość
Przewodniczący Rady UE chce jak najszybszego przyjęcia Ukrainy do bloku.

Przewodniczący Rady UE chce jak najszybszego przyjęcia Ukrainy do bloku.

Poprzednie główne tematy