Po dwóch kolejnych miesiącach pozytywnych nastrojów, w maju ukraińskie przedsiębiorstwa pogorszyły swoje szacunki wyników.

wtorek, 4 czerwca, 2024
Po dwóch kolejnych miesiącach pozytywnych nastrojów, w maju ukraińskie przedsiębiorstwa pogorszyły swoje szacunki wyników.

Według Narodowego Banku, indeks oczekiwań dotyczących działalności gospodarczej spadł do 48 punktów z 52,3 punktów w kwietniu. Na nastroje ukraińskich przedsiębiorstw wpłynęła zwiększona intensywność działań wojennych i ostrzału obiektów infrastruktury, niedobory energii elektrycznej, wzrost kosztów produkcji spowodowany wysokimi cenami paliw i rosnącymi kosztami logistyki, słaby popyt inwestycyjny, pogorszenie oczekiwań kursowych, znaczny niedobór wykwalifikowanego personelu oraz niepewność co do dalszego przebiegu działań wojennych i warunków mobilizacji.

Wskaźnik sektorowy przedsiębiorstw przemysłowych spadł do 48,8 punktu (w kwietniu – 51,7), przedsiębiorstw handlowych do 47,7 (51,8), a przedsiębiorstw budowlanych do 49,8 (53,4). Przedsiębiorstwa z sektora usług ostrożnie oceniały wyniki swojej działalności i pogorszyły oczekiwania co do perspektyw gospodarczych: wskaźnik spadł do 47,2 (53,1).

„Sytuacja na rynku pracy pozostaje trudna. Jedynie respondenci z branży budowlanej spodziewali się niewielkiego wzrostu liczby pracowników. Menedżerowie w innych sektorach pogorszyli swoje oceny i spodziewali się dalszych redukcji personelu, najbardziej w sektorze usług” – dodał NBU.

 

Support independent journalism team

Dear Ukraine Business News reader, we are a team of 20 Ukrainian journalists, researchers, reporters and editors who would humbly ask for your support.

Poprzednie wiadomości
Światowy lider w transporcie kontenerowym powraca do portów w Odessie.

Światowy lider w transporcie kontenerowym powraca do portów w Odessie.

Następna wiadomość
Ukraina przygotowuje port morski w Czarnomorsku do przebudowy.

Ukraina przygotowuje port morski w Czarnomorsku do przebudowy.

Poprzednie główne tematy