Oto pomoc finansowa, jaką Ukraina otrzymała w zeszłym tygodniu od swoich sojuszników:

poniedziałek, 4 grudnia, 2023
Oto pomoc finansowa, jaką Ukraina otrzymała w zeszłym tygodniu od swoich sojuszników:

Wielka Brytania przekaże 20 mln funtów na Fundusz Powierniczy Wsparcia Odbudowy i Gospodarki Ukrainy (SURE), uruchomiony przez MIGA. Wkład ten zmniejszy ryzyko związane z projektami i przyciągnie do Ukrainy bardzo potrzebne inwestycje prywatne. MIGA może wspólnie ubezpieczyć 100 mln USD nowych inwestycji w Ukrainie.

Tymczasem Niemiecka Instytucja Kredytowa na rzecz Odbudowy (KfW) sfinalizowała z Ukrainą dotację w wysokości 50 mln euro na refinansowanie programu Przystępne Kredyty 5-7-9%. Fundusze zostaną wykorzystane do zrównoważenia stopy procentowej.

Norwegia przeznaczy 250 mln koron norweskich (21,2 mln euro) na bezpieczeństwo żywnościowe Ukrainy. 17 mln euro trafi do Światowego Programu Żywnościowego (WFP), w tym do programu Ziarno z Ukrainy, a 4,2 mln euro trafi do Funduszu Ukrainy Banku Światowego. Norwegia przekaże również dodatkowe 12,7 mln euro na rzecz WFP. Pieniądze te zapewnią pomoc żywnościową w pobliżu linii frontu, a także zostaną wykorzystane do rozminowywania gruntów rolnych.

Ponadto Ukraina otrzyma 1,2 mld USD z BŚ pod gwarancją rządu Japonii. Fundusze zostaną wykorzystane na sfinansowanie pomocy społecznej.

Support independent journalism team

Dear Ukraine Business News reader, we are a team of 20 Ukrainian journalists, researchers, reporters and editors who would humbly ask for your support.

Poprzednie wiadomości
Ukraina i Polska zgadzają się co do niektórych warunków odblokowania granicy.

Ukraina i Polska zgadzają się co do niektórych warunków odblokowania granicy.

Następna wiadomość
Ponad 100 krajów potroi wykorzystanie zielonej energii do 2030 r., a Ukrainie zaleca się rozwój OZE jako źródła zysku po przystąpieniu do UE.

Ponad 100 krajów potroi wykorzystanie zielonej energii do 2030 r., a Ukrainie zaleca się rozwój OZE jako źródła zysku po przystąpieniu do UE.

Poprzednie główne tematy