Od momentu otwarcia rynku ziemi w Ukrainie sprzedano ponad 365 000 hektarów.

piątek, 22 września, 2023
Od momentu otwarcia rynku ziemi w Ukrainie sprzedano ponad 365 000 hektarów.

Według Opendatabot, 203 000 hektarów zostało sprzedanych w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy funkcjonowania rynku, zanim rozpoczęła się inwazja na pełną skalę. Spadek aktywności odnotowano w ostatnich miesiącach 2023 roku. Jest to prawdopodobnie związane z oczekiwaniami dotyczącymi rozszerzenia kręgu nabywców ziemi, ponieważ od 2024 r. osoby prawne również będą mogły kupować ziemię.

Średnia umowa kupna-sprzedaży ma powierzchnię 2,20 hektara, a średnia cena wynosi ₴39,000 – ₴45,000 ($1,065-$1,230). Najtańsza ziemia znajdowała się w obwodzie chersońskim za cenę ₴23,000 za hektar. Najdroższe działki zostały sprzedane w obwodzie lwowskim, w cenie ₴132,000 za hektar.

Od uruchomienia rynku (1 lipca 2020 r.) do końca 2022 r. zawarto prawie 143 000 transakcji sprzedaży gruntów o łącznej powierzchni 322 194 hektarów. Spośród nich prawie 42 000 umów zostało zawartych podczas wojny.

Support independent journalism team

Dear Ukraine Business News reader, we are a team of 20 Ukrainian journalists, researchers, reporters and editors who would humbly ask for your support.

Poprzednie wiadomości
Międzynarodowe instytucje są zaangażowane w odbudowę ukraińskiego sektora mieszkaniowego, a kraj jest w stanie wyprodukować 80% niezbędnych materiałów budowlanych.

Międzynarodowe instytucje są zaangażowane w odbudowę ukraińskiego sektora mieszkaniowego, a kraj jest w stanie wyprodukować 80% niezbędnych materiałów budowlanych.

Następna wiadomość
Rumunia i Słowacja zgodziły się na system handlu zbożem i zniosły swoje zakazy.

Rumunia i Słowacja zgodziły się na system handlu zbożem i zniosły swoje zakazy.

Poprzednie główne tematy