Oczekiwania dotyczące aktywności gospodarczej poprawiły się, a firmy poszukują nowych pracowników.

poniedziałek, 4 marca, 2024
Oczekiwania dotyczące aktywności gospodarczej poprawiły się, a firmy poszukują nowych pracowników.

Według NBU, indeks oczekiwań aktywności biznesowej wzrósł do 47,5 z 41 w styczniu. Przedsiębiorstwa handlowe są jedynymi spośród badanych sektorów, które pozytywnie oceniają swoją aktywność biznesową – wskaźnik sektorowy wzrósł do 50,1 z 38,9. Przedsiębiorstwa przemysłowe złagodziły swoje oczekiwania, ale utrzymały pesymistyczne poglądy na temat wyników swojej działalności gospodarczej, na poziomie 48,3 (43,7 w styczniu).

Przedsiębiorstwa z sektora usług również złagodziły swoje oczekiwania, ale utrzymały negatywne oceny swoich perspektyw finansowych – wskaźnik wzrósł z 40,4 do 45,3 w styczniu. Przedsiębiorstwa budowlane już piąty miesiąc z rzędu podały najbardziej pesymistyczne szacunki swoich wyników gospodarczych, na poziomie 43,7 wobec 31,9 w styczniu.

Jednocześnie NBU zauważył, że firmy aktywniej poszukują nowych pracowników niż rok temu, a niektóre firmy, głównie z sektora handlu i usług, planują zwiększyć liczbę pracowników. Jednak przedsiębiorstwa często nie znajdują specjalistów z powodu strukturalnych zakłóceń na rynku pracy.

 

Support independent journalism team

Dear Ukraine Business News reader, we are a team of 20 Ukrainian journalists, researchers, reporters and editors who would humbly ask for your support.

Poprzednie wiadomości
Czy rosyjski przemysł obronny będzie w stanie zapewnić kontynuację wojny w 2024 roku i w jaki sposób ukraińska obrona powietrzna zaszkodziła możliwościom Moskwy?

Czy rosyjski przemysł obronny będzie w stanie zapewnić kontynuację wojny w 2024 roku i w jaki sposób ukraińska obrona powietrzna zaszkodziła możliwościom Moskwy?

Następna wiadomość
Straty Ukrainy z powodu blokady granic osiągnęły 20 mld UAH: Chociaż PE będzie kontynuował wolny handel z Ukrainą, UE zaostrza kontrole eksportu.

Straty Ukrainy z powodu blokady granic osiągnęły 20 mld UAH: Chociaż PE będzie kontynuował wolny handel z Ukrainą, UE zaostrza kontrole eksportu.

Poprzednie główne tematy