Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

Noc z czwartku na piątek była najgorętszą nocą zanotowaną w Kijowie od czasu, gdy w 1881 roku zaczęto prowadzić rejestry

. W nocy z 15 na 16 lipca temperatura nie spadła poniżej 24,4°С (76F). Było to o 2,4°C goręcej niż poprzedni rekord, ustanowiony w 2001 roku.

Post navigation
Previous post

Uwaga redaktora:

Next post

Nathan's Famous, nowojorska marka hot dogów, pojawiła się w Ukrainie.