NBU planuje rozszerzyć działalność kredytową.

wtorek, 19 kwietnia, 2022
NBU planuje rozszerzyć działalność kredytową.

 Na początku kwietnia Narodowy Bank Ukrainy zwrócił się do Rady Ministrów z apelem o zwiększenie akcji kredytowej dla przedsiębiorstw. Wśród propozycji jest rozszerzenie programu gwarancji portfelowych dla dużych przedsiębiorstw rolnych, a także dla dużych przedsiębiorstw w branżach strategicznych oraz wydłużenie okresu kredytowania rolników na zasiewy z sześciu miesięcy do roku. Ponadto NBU dąży do rozszerzenia wsparcia państwa dla linii kredytowych, leasingu finansowego oraz zwiększenia gwarancji portfelowych z 80% do 100% kredytów dla stref „czerwonych”, w których trwają walki. Kierownictwo NBU poinformowało również, że w drugim kwartale bank planuje pożyczyć ukraińskim przedsiębiorstwom prawie 66 mld UAH, w tym 30 mld UAH dla sektora rolniczego.

Wsparcie zespołu UBN
Poprzednie wiadomości
Deficyt budżetu państwa Ukrainy wynosi 8 mld USD miesięcznie. 

Deficyt budżetu państwa Ukrainy wynosi 8 mld USD miesięcznie. 

Następna wiadomość
Państwowy Oschadbank zakończył pierwszy kwartał z zyskiem.

Państwowy Oschadbank zakończył pierwszy kwartał z zyskiem.

Poprzednie główne tematy