Language:
Українська
Русский
English
Français
Türkçe

Narodowy Bank Ukrainy powołał wczoraj Serhija Nikołaiczuka, na nowego wiceguprzezesa odpowiedzialnego za politykę monetarną.

Nikołaiczuk od 15 lat pracuje w Narodowym Banku Ukrainy, gdzie awansował na stanowisko kierownika departamentu polityki pieniężnej. W latach 2019-2020 był zastępcą ówczesnego ministra gospodarki Tymofija Miłowanowa. Przez ostatni rok kierował działem badań makroekonomicznych w banku inwestycyjnym ICU.

Post navigation
Previous post

"To dobra wiadomość dla naszych międzynarodowych partnerów"

Next post

Rozpoczęły się już prace nad przygotowaniem otoczenia prawnego dla inwestycji górniczych UE.