Najwyższa Izba Kontroli zakończyła śledztwo w sprawie niekontrolowanego importu zboża z Ukrainy.

piątek, 24 listopada, 2023
Najwyższa Izba Kontroli zakończyła śledztwo w sprawie niekontrolowanego importu zboża z Ukrainy.

Przyczyną „kryzysu zbożowego” były nieefektywne działania i decyzje polskiego rządu. „Realizacja zadań związanych z importem i obrotem zbożem oraz rzepakiem z Ukrainy nie była rzetelna i efektywna” – czytamy w raporcie.

Dokument zawiera dane dotyczące dynamiki wzrostu importu produktów rolnych z Ukrainy w okresie sprawozdawczym. Import zbóż w 2022 r. wzrósł prawie 169-krotnie w porównaniu do 2021 r. (wzrost z 3 100 ton w 2021 r. do 523 000 ton w 2022 r.). Import kukurydzy wzrósł prawie 300-krotnie (z 6 200 ton do 1,85 mln ton), rzepaku prawie ośmiokrotnie (z 86 000 ton do 662 000 ton).

Wyniki kontroli wskazują, że ocena sytuacji dokonana przez Ministra Rolnictwa była błędna i nie została poparta danymi i analizami, które pozwoliłyby na dalszy rozwój sytuacji. Raport stwierdza również, że działania rządu mające na celu ochronę polskiego rynku zbóż nastąpiły zbyt późno.

Support independent journalism team

Dear Ukraine Business News reader, we are a team of 20 Ukrainian journalists, researchers, reporters and editors who would humbly ask for your support.

Poprzednie wiadomości
Łotewski parlament wzywa do rozpoczęcia negocjacji w sprawie przystąpienia Ukrainy do UE, a Austria apeluje do UE, by nie dawała Ukrainie pierwszeństwa przed Bośnią i Hercegowiną.

Łotewski parlament wzywa do rozpoczęcia negocjacji w sprawie przystąpienia Ukrainy do UE, a Austria apeluje do UE, by nie dawała Ukrainie pierwszeństwa przed Bośnią i Hercegowiną.

Następna wiadomość
Co się stanie, jeśli UE odmówi zwiększenia w 2024 r. wsparcia dla Ukrainy do 18 mld euro w ramach programu Ukraine Facility: odpowiedź parlamentu.

Co się stanie, jeśli UE odmówi zwiększenia w 2024 r. wsparcia dla Ukrainy do 18 mld euro w ramach programu Ukraine Facility: odpowiedź parlamentu.

Poprzednie główne tematy