Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

Ministerstwo Polityki Agrarnej i Żywności Ukrainy ogłosiło, że na Ukrainie zarejestrowano 26 898 umów o ziemię.

Na dzień dzisiejszy na rynku gruntów zawarto 26 898 umów. Łącznie złożono 5 742 wnioski, z czego 5 073 zostały rozpatrzone pozytywnie, 7 czekało w kolejce do rozpatrzenia, a 662 zostały odrzucone. Do 2024 r. ziemię z limitem 100 ha użytków rolnych mogą nabywać wyłącznie obywatele Ukrainy. Ustawa o rynku ziemi zabrania cudzoziemcom kupowania ziemi.

Post navigation
Previous post

Ukrposhta sprzedaje stare aktywa na Prozorro.Sales.

Next post

Ukraińscy kierowcy ciężarówek zaoszczędzili 7 mln UAH (264 tys. dolarów).