Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje rządowe za 16,7 mld UAH.
piątek, 10 grudnia, 2021

Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje rządowe za 16,7 mld UAH.

Inwestorom zaoferowano sześć emisji papierów wartościowych w walucie krajowej o rentowności:

  • 12,85% ze spłatą w dniu 30 października 2024 roku;
  • 12,64% ze spłatą w dniu 1 listopada 2023 roku;
  • 11,79% ze spłatą w dniu 19 kwietnia 2023 roku;
  • 11,7% ze spłatą w dniu 14 grudnia 2022 roku;
  • 11,49% ze spłatą w dniu 26 sierpnia 2022 roku;
  • 10,7% ze spłatą w dniu 29 czerwca 2022 roku.

W sumie budżet państwa otrzymał 8,4 mld UAH z tytułu emisji rządowych papierów wartościowych w walucie krajowej, jak podało Ministerstwo Finansów. W tym samym czasie, denominowane w walutach obcych IGLB zebrały 261 mln USD na poziomie 3,5% z terminem zapadalności 23 czerwca 2022 r. oraz 36,5 mln euro na poziomie 1,75% z terminem zapadalności 10 marca 2022 r.

Poprzednie wiadomości
Producent energii odnawialnej SREW N.V. pozywa Ukrainę o 70 mln euro.

Producent energii odnawialnej SREW N.V. pozywa Ukrainę o 70 mln euro.

Następna wiadomość
Potencjalna rosyjska agresja wojskowa obniża cenę ukraińskich aktywów i zwiększa ryzyko inflacji,

Potencjalna rosyjska agresja wojskowa obniża cenę ukraińskich aktywów i zwiększa ryzyko inflacji,

Poprzednie główne tematy