Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

Liczba obywateli Ukrainy pracujących w Portugalii spadła o dwie trzecie w ciągu ostatniej dekady – ze 100 tys. do 30 tys. obecnie

, powiedziała Inna Ognivets, ambasador Ukrainy w Portugalii. „Jest to spowodowane nie tyle masowym wyjazdem z kraju, co przede wszystkim przyjęciem obywatelstwa portugalskiego” – powiedziała.

Post navigation
Previous post

Podsumował minister gospodarki Oleksii Lubczenko, mówiąc na forum:

Next post

Przy stopie bezrobocia poniżej 3%, Republika Czeska przyjęła "Projekt Ukraina", czterokrotnie zwiększając roczny kontyngent wiz pracowniczych do 40.000.