KE przygotowuje projekt ram negocjacyjnych w sprawie przystąpienia Ukrainy do UE.

czwartek, 18 stycznia, 2024
KE przygotowuje projekt ram negocjacyjnych w sprawie przystąpienia Ukrainy do UE.

Komisja Europejska rozpoczęła prace nad ramami negocjacyjnymi dla Ukrainy – dokumentem, który określa zasady i procedury prowadzenia negocjacji w sprawie przystąpienia do UE, powiedziała rzeczniczka KE Ana Pisonero.

Zauważyła również, że KE ocenia najnowsze środki zatwierdzone przez ukraiński parlament, zanim da ostateczne zielone światło do rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych.

KE wyjaśniła również szczegóły dotyczące tego, jak rozpocznie się kluczowy etap przed rozpoczęciem rozmów – proces przeglądu, który obejmuje sprawdzenie ukraińskiego ustawodawstwa pod kątem zgodności z prawem UE. Proces przeglądu rozpocznie się natychmiast, a pierwszym krokiem jest utworzenie multidyscyplinarnych zespołów obejmujących wszystkie acquis (akty prawne UE).

Minister spraw zagranicznych Dmytro Kuleba uzgodnił z Belgią, która przewodniczy UE, kolejne kroki w celu rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych.

Dodał: „Naszym wspólnym celem jest zwołanie konferencji międzyrządowej w celu przeprowadzenia pierwszej rundy rozmów akcesyjnych Ukrainy do UE w odpowiednim czasie”.

Support independent journalism team

Dear Ukraine Business News reader, we are a team of 20 Ukrainian journalists, researchers, reporters and editors who would humbly ask for your support.

Poprzednie wiadomości
EBOiR apeluje o dalsze wsparcie finansowe dla Ukrainy i zainwestuje do 15 mld euro.

EBOiR apeluje o dalsze wsparcie finansowe dla Ukrainy i zainwestuje do 15 mld euro.

Następna wiadomość
Polscy przewoźnicy wstrzymali blokadę granicy, a KE nie zgadza się z żądaniem Polski przywrócenia kwot na ukraińskie produkty.

Polscy przewoźnicy wstrzymali blokadę granicy, a KE nie zgadza się z żądaniem Polski przywrócenia kwot na ukraińskie produkty.

Poprzednie główne tematy