Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

Jewgenia Achtyrko z Concorde Capital napisała:

„Gwałtowny wzrost eksportu metali żelaznych i produktów mineralnych jest wynikiem niezwykle korzystnej sytuacji cenowej na rynkach światowych.  Wzrost importu pojazdów jest prawdopodobnie spowodowany nową falą zakupów używanych samochodów za granicą przez osoby prywatne w obliczu kolejnego rozszerzenia przywilejów podatkowych na ich import.”

Post navigation
Previous post

Kolejnym przejawem ożywienia gospodarczego jest to, że w pierwszej połowie roku rząd uzyskał o 6% więcej wpływów podatkowych niż zakładano,

Next post

Dzięki wzrostowi importu i eksportu towarów o 26%, deficyt handlowy Ukrainy zmniejszył się do 1,1 mld dolarów