Jeden z ukraińskich banków otrzymał od DFC gwarancję w wysokości 40 mln USD na kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw.

piątek, 24 listopada, 2023
Jeden z ukraińskich banków otrzymał od DFC gwarancję w wysokości 40 mln USD na kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Raiffeisen Bank otrzymał gwarancję portfela kredytowego w wysokości 40 mln USD od DFC. Pozwala to bankowi na udzielanie kredytów w wysokości do 50 mln USD małym i średnim przedsiębiorstwom w Ukrainie w ciągu najbliższych ośmiu lat.

Gwarantowana umowa została zawarta przy wsparciu technicznym USAID. Zgodnie z warunkami, DFC pokryje do 80% ryzyka braku spłaty kredytów, które Raiffeisen Bank wyda jako zabezpieczenie dla kredytobiorców spełniających ustalone wymagania.

„Przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać pożyczki na uzupełnienie kapitału obrotowego i sfinansowanie długoterminowych projektów inwestycyjnych, co pomoże odbudować ukraińską gospodarkę, pobudzić eksport i stworzyć nowe miejsca pracy” – uważa Oleksandr Pisaruk, prezes zarządu Raiffeisen Bank.

DFC wsparł już kilka projektów w Ukrainie o łącznej wartości 400 mln USD. W szczególności 250 mln USD przeznaczono na wsparcie wysiłków ukraińskich hodowców drobiu i producentów zbóż w celu złagodzenia skutków wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

Support independent journalism team

Dear Ukraine Business News reader, we are a team of 20 Ukrainian journalists, researchers, reporters and editors who would humbly ask for your support.

Poprzednie wiadomości
Jak zmieniły się ceny mieszkań w Ukrainie w ciągu roku.

Jak zmieniły się ceny mieszkań w Ukrainie w ciągu roku.

Następna wiadomość
Ukraińcy zaciągnęli mikropożyczki o wartości 29 mld hrywien i skumulowali zadłużenie.

Ukraińcy zaciągnęli mikropożyczki o wartości 29 mld hrywien i skumulowali zadłużenie.

Poprzednie główne tematy