Jak zmieniły się ceny ziemi w Ukrainie w drugim roku wojny na pełną skalę.

piątek, 3 listopada, 2023
Jak zmieniły się ceny ziemi w Ukrainie w drugim roku wojny na pełną skalę.

Średnia ważona cena ziemi w Ukrainie wzrosła o 10,4% w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku – do 38 500 hrywien (1 070 USD) za hektar, zgodnie z odpowiednim raportem KSE. Należy zauważyć, że 31,1 mln hektarów ziemi w Ukrainie jest własnością prywatną. W związku z tym wzrost cen o 10,4% oznacza wzrost kapitalizacji rynku gruntów rolnych o 115,1 mld hrywien, co odpowiada około jednej dziesiątej dochodów z funduszu ogólnego ukraińskiego budżetu w 2023 roku.

Najwyższe ceny działek rolnych obserwuje się w obwodach iwanofrankowskim, lwowskim, wołyńskim, tarnopolskim, kijowskim i połtawskim. Najniższe są na terytoriach dotkniętych działaniami wojennymi i w regionach frontowych.

W trzecim kwartale przeprowadzono 21 400 transakcji kupna i sprzedaży gruntów rolnych o powierzchni 43 500 hektarów. Jednocześnie rynek ziemi był znacznie bardziej aktywny w drugim i trzecim kwartale niż w pierwszym, ze względu na rosnące zainteresowanie ze strony kupujących.

Support independent journalism team

Dear Ukraine Business News reader, we are a team of 20 Ukrainian journalists, researchers, reporters and editors who would humbly ask for your support.

Poprzednie wiadomości
Pomimo wojny, ponad 75% ukraińskich firm powróciło do pracy w pełnym wymiarze godzin.

Pomimo wojny, ponad 75% ukraińskich firm powróciło do pracy w pełnym wymiarze godzin.

Następna wiadomość
Logistyka kolejowa staje się coraz droższa, co powoduje wzrost cen towarów.

Logistyka kolejowa staje się coraz droższa, co powoduje wzrost cen towarów.

Poprzednie główne tematy