Jak migracja wpływa na ukraińską gospodarkę?

czwartek, 7 grudnia, 2023
Jak migracja wpływa na ukraińską gospodarkę?

Od czasu uzyskania niepodległości Ukraina doświadczyła kilku fal migracji spowodowanych czynnikami gospodarczymi i geopolitycznymi. Największa z nich jest najnowsza, wywołana przez inwazję Rosji na pełną skalę. Według NBU, ponad 6,3 miliona przesiedleńców z Ukrainy wyjechało za granicę.

Jednocześnie należy zauważyć, że migracja ograniczyła wzrost bezrobocia i spadek dochodów ludności. Jednak migracja zwiększyła strukturalne i regionalne rozbieżności między potrzebami pracodawców a możliwościami osób poszukujących pracy, ponieważ migranci stopniowo adaptują się w krajach przyjmujących.

Sondaże pokazują, że większość migrantów planuje powrót do Ukrainy. Jeśli migranci nie zdecydują się na powrót, może to spowodować znaczny niedobór siły roboczej, który ograniczy wzrost PKB nawet po wojnie, zwłaszcza w połączeniu z niskim wskaźnikiem urodzeń.

Ministerstwo Polityki Społecznej podkreśliło, że obywatele powracający z zagranicy wymagają kompleksowego rozwiązania, w tym dostępności miejsc pracy i mieszkań dla powracających.

Support independent journalism team

Dear Ukraine Business News reader, we are a team of 20 Ukrainian journalists, researchers, reporters and editors who would humbly ask for your support.

Poprzednie wiadomości
200 statków handlowych opuściło ukraińskie porty Morza Czarnego przez tymczasowy korytarz.

200 statków handlowych opuściło ukraińskie porty Morza Czarnego przez tymczasowy korytarz.

Następna wiadomość
Firmy budowlane ujawniają trendy rynkowe w Ukrainie podczas wojny.

Firmy budowlane ujawniają trendy rynkowe w Ukrainie podczas wojny.

Poprzednie główne tematy