Import Ukrainy przekracza eksport o 43%.

środa, 13 grudnia, 2023
Import Ukrainy przekracza eksport o 43%.

Według Państwowej Służby Celnej, obrót handlowy Ukrainy w okresie styczeń – listopad 2023 roku wyniósł 90 mld dolarów. W ciągu 11 miesięcy Ukraina importowała towary o wartości 57,2 mld dolarów, a eksportowała towary o wartości 32,8 mld dolarów. Krajami, z których pochodzi najwięcej importowanych towarów, są Chiny (9,3 mld dolarów), Polska (5,9 mld dolarów) i Niemcy (4,5 mld dolarów). Najwięcej towarów Ukraina eksportowała do Polski (4,4 mld dolarów), Rumunii (3,5 mld dolarów) i Turcji (2,2 mld dolarów).

Na 65% całkowitej wartości towarów importowanych w okresie styczeń-listopad przypada jedna z następujących kategorii produktów: maszyny, urządzenia i środki transportu (17,7 mld dolarów), produkty przemysłu chemicznego (10,1 mld dolarów), paliwa i produkty energetyczne (9,6 mld dolarów). Trzema najpopularniejszymi towarami eksportowanymi z Ukrainy są produkty spożywcze (19,6 mld dolarów), metale i ich wyroby (3,6 mld dolarów) oraz maszyny, urządzenia i środki transportu (2,7 mld dolarów).

Support independent journalism team

Dear Ukraine Business News reader, we are a team of 20 Ukrainian journalists, researchers, reporters and editors who would humbly ask for your support.

Poprzednie wiadomości
Analitycy branży nieruchomości podsumowują wyniki na rynku ukraińskim w 2023 roku.

Analitycy branży nieruchomości podsumowują wyniki na rynku ukraińskim w 2023 roku.

Następna wiadomość
Concorde Capital przedstawia swoją prognozę dotyczącą najważniejszych wskaźników gospodarczych Ukrainy.

Concorde Capital przedstawia swoją prognozę dotyczącą najważniejszych wskaźników gospodarczych Ukrainy.

Poprzednie główne tematy