Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

Giganci technologiczni, tacy jak Apple, Google, Microsoft, Netflix, Bloomberg, Alibaba i Booking.com będą musieli płacić ukraiński 20% podatek VAT

przy sprzedaży klientom na Ukrainie, zgodnie z ustawą zatwierdzoną wczoraj przez Radę w drugim czytaniu. Nota wyjaśniająca dołączona do projektu ustawy mówi, że obecny system zwolnień podatkowych dyskryminuje firmy będące rezydentami, które muszą płacić VAT. W nocie napisano: „Ustanowienie specjalnych zasad opodatkowania VAT usług elektronicznych staje się powszechną praktyką w innych krajach, na przykład w krajach Unii Europejskiej, a także w Australii, Białorusi, Kazachstanie, Rosji.”

Post navigation
Previous post

DTEK jest gotowy "rozważyć sprzedaż elektrowni i kopalni węgla", ponieważ firma przestawia się na zieloną energię,

Next post

Kontrolowana przez rząd Rada uchwaliła wczoraj ustawę przywracającą kary więzienia dla urzędników, którzy ukrywają majątek -- wtedy prezydent Zełenski powiedział, że jej nie podpisze.