Energoatom i Westinghouse zbudują dwa reaktory w EJ Chmielnicki.

środa, 13 lipca, 2022
Energoatom i Westinghouse zbudują dwa reaktory w EJ Chmielnicki.

 Amerykański Westinghouse Electric Company ogłosił zawarcie nowego kontraktu z ukraińską państwową firmą jądrową Energoatom. Zgodnie z umową, Westinghouse dostarczy informacje techniczne dotyczące reaktora AP1000, które pomogą Energoatomowi w aktualizacji studium wykonalności budowy dwóch reaktorów AP1000 w Elektrowni Jądrowej Chmielnicki w Ukrainie. Działania te wspierają podpisane wcześniej porozumienie pomiędzy Westinghouse i Energoatomem, dotyczące budowy reaktorów AP1000 w piątym i szóstym blokach elektrowni jądrowej w Chmielnickim, rozpoczęcia procesu licencjonowania i dalszego rozwoju ukraińskich inicjatyw w zakresie czystej energii.

Support independent journalism team

Dear Ukraine Business News reader, we are a team of 20 Ukrainian journalists, researchers, reporters and editors who would humbly ask for your support.

Poprzednie wiadomości
Fundusze zagraniczne pokrywają tylko połowę deficytu budżetowego Ukrainy.

Fundusze zagraniczne pokrywają tylko połowę deficytu budżetowego Ukrainy.

Następna wiadomość
Ukraina potwierdza początek negocjacji w Stambule.

Ukraina potwierdza początek negocjacji w Stambule.

Poprzednie główne tematy