Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

Eco Baltia przygląda się możliwościom budowy infrastruktury przetwarzania odpadów w regionie Czerkasów.

Łotewski przetwórca odpadów, Eco Baltia Vide, podejmuje wstępne prace w celu rozwoju infrastruktury przetwarzania odpadów w regionie Czerkasów. Współpracując z programami EBOiR, firma rozważa potencjalną inwestycję w wysokości 4 mln euro w celu rozwiązania palącego problemu składowisk odpadów.  Region Czerkasów produkuje 1 mln ton odpadów rocznie, przy czym tylko 8% odpadów domowych jest sortowanych w tym regionie, powiedział Aleksander Skiczko, gubernator obwodu (biuro prasowe).

Post navigation
Previous post

Od Redaktora:

Next post

Posiadanie kryptowalut w Ukrainie jest większą inwestycją w tę walutę niż w USA.