EBOiR zapewnia gwarancję w wysokości 200 mln EUR na kredyty biznesowe.

czwartek, 11 kwietnia, 2024
EBOiR zapewnia gwarancję w wysokości 200 mln EUR na kredyty biznesowe.

EBOiR zapewnił Oschadbank limit dla mechanizmu portfelowego dystrybucji ryzyka w wysokości 50 mln euro. Wygeneruje to dodatkowe 200 mln euro nowego finansowania dla ukraińskiego sektora prywatnego. Pożyczka EBOiR pokryje do 50% ryzyka kredytowego Oschadbanku dla nowych kredytów dla prywatnych firm działających w Ukrainie.

Gwarancja EBOiR wzmocni zdolność kredytową Oschadbanku i pozwoli mu zapewnić bardzo potrzebne finansowanie ukraińskim firmom prywatnym działającym w rolnictwie, budownictwie, transporcie i przemyśle farmaceutycznym. Gwarancja przyczyni się do stabilności gospodarczej i powojennej odbudowy Ukrainy.

Ponadto Stany Zjednoczone zapewniają pokrycie ryzyka pierwszej straty za pośrednictwem specjalnego funduszu reagowania kryzysowego, aby częściowo złagodzić ryzyko związane z nowym finansowaniem.

„Do 20% kredytów z podziałem ryzyka przyczyni się do długoterminowych inwestycji prywatnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSME) w technologie środowiskowe zgodne z wymogami UE, poprawiając konkurencyjność ukraińskich MSME na rynku krajowym i zagranicznym” – zauważył Oschadbank.

 

Support independent journalism team

Dear Ukraine Business News reader, we are a team of 20 Ukrainian journalists, researchers, reporters and editors who would humbly ask for your support.

Poprzednie wiadomości
Trzeba podejmować niepopularne decyzje: Jak Ukraina poradzi sobie bez pomocy USA?

Trzeba podejmować niepopularne decyzje: Jak Ukraina poradzi sobie bez pomocy USA?

Następna wiadomość
Agencja Kredytów Eksportowych otrzymuje szersze możliwości ubezpieczenia inwestycji.

Agencja Kredytów Eksportowych otrzymuje szersze możliwości ubezpieczenia inwestycji.

Poprzednie główne tematy