Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

Drugi etap zwiększy moce produkcyjne o jedną trzecią, do 1,6 mln ton.

 Metinvest mówi: „Drugi etap projektu obejmuje budowę nowego wydziału pieca do wyżarzania, walcowni pasowej do skórowania i urządzenia do cięcia wzdłużnego walców, a także nowej linii do powlekania polimerami walców ocynkowanych.” Wysoko zautomatyzowany zakład stworzy tylko 230 miejsc pracy.

Post navigation
Previous post

Umowa o stalowni była głównym punktem włosko-ukraińskiego forum biznesowego otwartego wczoraj przez Luigiego Di Maio, włoskiego ministra spraw zagranicznych.

Next post

Włoska firma Danieli, światowy lider w produkcji stalowni, podpisała wczoraj umowę na bycie głównym dostawcą sprzętu dla nowej walcowni zimnej Metinvestu w Mariupolu, wartej 1 mld USD.