Dług państwowy Ukrainy wzrósł o kolejne 4,3 mld dolarów.

środa, 28 grudnia, 2022
Dług państwowy Ukrainy wzrósł o kolejne 4,3 mld dolarów.

Na dzień 30 listopada zadłużenie państwowe i gwarantowane przez państwo Ukrainy wynosiło 3,929 trln UAH lub 107 mld USD, według danych Ministerstwa Finansów. W ciągu listopada kwota zadłużenia wzrosła w ekwiwalencie hrywien o 158,7 mld UAH i w ekwiwalencie dolarów o 4,34 mld USD. Od początku roku deficyt wzrósł o 47,1% czyli 1,257 trln UAH i o 9,7% w walucie obcej czyli 9,51 mld USD. Według Danyła Hetmańcewa, szefa parlamentarnej komisji ds. polityki podatkowej i fiskalnej, główną przyczyną wzrostu listopadowego długu państwowego było zaciąganie pożyczek zewnętrznych w celu sfinansowania deficytu budżetowego. W szczególności, dwie trzecie wzrostu długu państwowego za ostatni miesiąc sprawozdawczy wynika z długoterminowych preferencyjnych pożyczek z UE, głównie 2,5 mld euro pomocy makrofinansowej.

Wsparcie zespołu UBN
Poprzednie wiadomości
Wojna zmieniła ukraiński rynek nieruchomości.

Wojna zmieniła ukraiński rynek nieruchomości.

Następna wiadomość
Ukraina podniosła taryfę za tranzyt rosyjskiej ropy o 18 proc.

Ukraina podniosła taryfę za tranzyt rosyjskiej ropy o 18 proc.

Poprzednie główne tematy