Dług państwowy Ukrainy może przekroczyć 5 bilionów hrywien i wynieść 90% PKB.

czwartek, 30 listopada, 2023
Dług państwowy Ukrainy może przekroczyć 5 bilionów hrywien i wynieść 90% PKB.

Na dzień 31 października ukraiński dług państwowy i gwarantowany przez państwo wynosił 4,96 bln hrywien. Zgodnie z listopadowymi wynikami, dług publiczny prawdopodobnie przekroczy poziom 5 bln UAH, ponieważ od początku wojny wzrósł o 2,3 bln UAH (+46,1% lub 43 mld dolarów w walucie obcej). Będzie to około 90% PKB, powiedział przewodniczący parlamentarnej komisji finansów, Danyło Hetmańcew.

Sprecyzował, że w październiku dług krajowy wzrósł o 2,1%, czyli 32,2 mld hrywien podczas gdy dług zagraniczny wzrósł o 1,2%, czyli 39,6 mld hrywien. Wzrost zadłużenia krajowego wynikał z zaangażowania kolejnej transzy pomocy makrofinansowej z UE oraz wysokich stóp procentowych obligacji wojskowych. Deficyt budżetowy Ukrainy jest pokrywany głównie z funduszy OVDP i pomocy od partnerów.

Wcześniej MFW uważał, że całkowity dług publiczny Ukrainy wzrośnie w tym roku do 88,1% PKB, w przyszłym roku – do 98,6% PKB, a w 2025 roku – do 100,7% PKB.

Support independent journalism team

Dear Ukraine Business News reader, we are a team of 20 Ukrainian journalists, researchers, reporters and editors who would humbly ask for your support.

Poprzednie wiadomości
W obwodzie lwowskim powstanie kompleks szklarniowy o wartości 70 mln euro, wykorzystujący unikalne energooszczędne technologie.

W obwodzie lwowskim powstanie kompleks szklarniowy o wartości 70 mln euro, wykorzystujący unikalne energooszczędne technologie.

Następna wiadomość
Ukraina w pełni zsynchronizowała swój system energetyczny z Unią Europejską.

Ukraina w pełni zsynchronizowała swój system energetyczny z Unią Europejską.

Poprzednie główne tematy