piątek, 19 listopada

Deponenci niewypłacalnych banków otrzymali w październiku prawie 50 mln UAH w zwróconych środkach.

W ciągu 10 miesięcy 2021 roku Fundusz Gwarantowania Depozytów Osób Fizycznych wypłacił deponentom niewypłacalnych banków 816,2 mln UAH (31 mln USD) gwarantowanego odszkodowania, z czego 49,8 mln UAH (1,9 mln USD) w październiku 2021 roku. Indywidualny Fundusz Gwarantowania Depozytów zwraca deponentom niewypłacalnych banków kwotę depozytu wraz z odsetkami naliczonymi na koniec dnia poprzedzającego dzień wycofania się Funduszu z rynku, jednak nie więcej niż maksymalna kwota odszkodowania, która wynosi 200 tys. UAH (7 605 USD).

Previous post

Parlament Ukrainy planuje przeznaczyć dodatkowe 2,5 mld UAH (95 mln USD) na drogi i projekty infrastrukturalne.

Next post

Rozwój przemysłu przetwórczego w ciągu 10 lat może podwoić PKB do 300 mld dolarów. Na dzień dzisiejszy, w strukturze ukraińskiego PKB,

Previous Main Topics

Nowo wybrany kanclerz Niemiec, Olaf Scholz, jest gotów wesprzeć dążenie Ukrainy do członkostwa w UE.  W umowie koalicyjnej nowego niemieckiego rządu znalazł się zapis o gotowości do wsparcia Ukrainy w dążeniu do członkostwa w Unii Europejskiej. W umowie czytamy: „Będziemy współpracować z UE i jej państwami członkowskimi w celu dalszego rozwoju Partnerstwa Wschodniego i gospodarki rynkowej”. Zaznaczono również, że niemiecki rząd będzie nadal wspierał Ukrainę w przywracaniu jej pełnej integralności terytorialnej i suwerenności”.

Delegacja EBOiR rozpoczyna tygodniową podróż do Ukrainy, gdzie spotka się z władzami kraju i firmami sektora prywatnego. W skład delegacji wejdą: Alain Pilloux, wiceprezes ds. bankowości i odpowiedzialny za kredytowanie Banku; oraz Mark Bowman, wiceprezes ds. polityki i partnerstwa.  Wizyta ma na celu potwierdzenie wsparcia EBOR dla Ukrainy, jej programu reform i zrównoważonego rozwoju. Rozmowy skupią się na dekarbonizacji ukraińskiej gospodarki zgodnie ze zaktualizowanym krajowym wkładem, rozwoju zrównoważonej infrastruktury oraz klimacie inwestycyjnym – czytamy w komunikacie prasowym banku. EBOR najprawdopodobniej zapewni około 1 mld euro finansowania dla