Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

Cena gazu osiąga rekordowe poziomy 2000 dolarów za 1000 metrów sześciennych.

 Cena gazu ziemnego na głównym europejskim hubie, TTF, wzrosła o 40% w dniu 6 października i ustanowiła nowy rekord na poziomie prawie 2000 dolarów za 1000 metrów sześciennych. Od rana 5 października ceny wzrosły o 60%. Na holenderskim hubie TTF osiągnęły poziom 162,125 euro za MWh, czyli około 1978,27 dolarów za tysiąc metrów sześciennych.

Post navigation
Previous post

Produkcja gazu w ciągu dziewięciu miesięcy spadła o 4,8%.

Next post

Firma inwestycyjna Dragon Capital weszła do sektora bankowego.