BŚ przyznaje Ukrainie 500 mln USD w ramach gwarancji brytyjskich.
środa, 26 października, 2022

BŚ przyznaje Ukrainie 500 mln USD w ramach gwarancji brytyjskich.

 Bank Światowy przyznał Ukrainie za pośrednictwem Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (IBRD) dodatkowe 500 mln USD w ramach ogłoszonych we wrześniu gwarancji Wielkiej Brytanii, podał BŚ. Okres spłaty kredytu wynosi 19 lat z pięcioletnim okresem karencji i oprocentowaniem 0,25% rocznie. Ministerstwo Finansów Ukrainy podało, że pieniądze z Banku Światowego zostaną skierowane do budżetu państwa na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników sektora publicznego, emerytury, świadczenia socjalne, takie jak opłata za mieszkania i usługi komunalne, wsparcie dla rodzin o niskich dochodach, dzieci niepełnosprawnych i osób wewnętrznie przesiedlonych. Bank Światowy, emitent drugiego po MFW największego kredytu dla Ukrainy, uruchomił 13 mld USD w ramach finansowania awaryjnego dla państwa, z czego 11,4 mld USD zostało już rozdysponowane.

Poprzednie wiadomości
Szefowa MFW mówi, że Ukraina dobrze zarządza swoimi finansami, ale potrzebuje więcej pieniędzy.

Szefowa MFW mówi, że Ukraina dobrze zarządza swoimi finansami, ale potrzebuje więcej pieniędzy.

Następna wiadomość
IEA przewiduje pierwszy globalny kryzys energetyczny w 2023 roku.

IEA przewiduje pierwszy globalny kryzys energetyczny w 2023 roku.

Poprzednie główne tematy