Bank Światowy stworzy dla Ukrainy fundusz powierniczy o wartości 17 mld dolarów.
czwartek, 15 września, 2022

Bank Światowy stworzy dla Ukrainy fundusz powierniczy o wartości 17 mld dolarów.

 Bank Światowy już pracuje nad pozyskiwaniem funduszy i planuje stworzyć na wniosek Ukrainy nowy fundusz powierniczy o wartości 17 mld dolarów, które są potrzebne na pilną odbudowę do końca 2023 roku. Według Romana Kachura, zastępcy dyrektora ds. Ukrainy w Banku Światowym, symboliczna nazwa funduszu będzie brzmiała „MRIYA” (Multidonor trust fund for recovery and institution and infrastructure) – Wielostronny fundusz powierniczy na rzecz odbudowy i instytucji oraz infrastruktury. Zauważył też, że raport „Szybka ocena szkód i potrzeb w Ukrainie” określił, że w ciągu najbliższych 18-36 miesięcy Ukraina będzie potrzebowała 105 mld USD na odbudowę. Jest to jednak kwota nieosiągalna ani dla donatorów, ani dla rządu, więc rząd zidentyfikował najbardziej priorytetowe potrzeby, które należy zaspokoić za pomocą 17 miliardów dolarów. Fundusze powiernicze powinny działać jak mnożnik, tak że za każdy 1$ przekazany przez darczyńców Ukraina może otrzymać 2-3$. Kaczur sprecyzował, że zbieranie funduszy rozpoczęło się 9 września.

Poprzednie wiadomości
Rząd wyjaśnił, jak pokryje deficyt budżetowy w wysokości 38 mld USD w 2023 roku.

Rząd wyjaśnił, jak pokryje deficyt budżetowy w wysokości 38 mld USD w 2023 roku.

Następna wiadomość
Ukraina zwróci się do ENTSO-E o zwiększenie eksportu energii elektrycznej do Europy.

Ukraina zwróci się do ENTSO-E o zwiększenie eksportu energii elektrycznej do Europy.

Poprzednie główne tematy