Aktywność gospodarcza stopniowo ożywia się we wszystkich sektorach z wyjątkiem budownictwa.

czwartek, 2 marca, 2023
Aktywność gospodarcza stopniowo ożywia się we wszystkich sektorach z wyjątkiem budownictwa.

Indeks oczekiwań dotyczących aktywności gospodarczej wzrósł w ubiegłym miesiącu do 45 z 37,5 w styczniu 2023 r. Według NBU, głównymi przeszkodami dla ożywienia przedsiębiorstw są: niedobór energii elektrycznej, wzrost kosztów wytwarzanych produktów z powodu zakupu alternatywnych źródeł energii i paliw oraz niski popyt konsumentów. Przedsiębiorstwa przemysłowe złagodziły pesymistyczne oczekiwania z powodu wzrostu ilości wytwarzanych produktów i wielkości nowych zamówień eksportowych. Negatywne oczekiwania dla tej branży uległy znacznemu złagodzeniu. W szczególności poprawiły się prognozy dotyczące obrotów, wielkości zakupu towarów na sprzedaż oraz wielkości salda. Przedsiębiorstwa z sektora usług znacznie złagodziły negatywne oczekiwania dotyczące wielkości świadczonych usług, nowych zamówień i usług w toku. Przedsiębiorstwa budowlane, przeciwnie, stoją w obliczu wzmocnionych negatywnych oczekiwań co do wielkości ukończonych budów i spadku popytu.

Wsparcie zespołu UBN
Poprzednie wiadomości
Liczba rosyjskich ofiar w Ukrainie przekroczyła straty we wszystkich wojnach od II wojny światowej.

Liczba rosyjskich ofiar w Ukrainie przekroczyła straty we wszystkich wojnach od II wojny światowej.

Następna wiadomość
Tylko 57% małych i średnich przedsiębiorstw wznowiło swoją przedwojenną wydajność.

Tylko 57% małych i średnich przedsiębiorstw wznowiło swoją przedwojenną wydajność.

Poprzednie główne tematy