Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Polski

Ukrinform’un bildirdiğine göre, son Ukrayna-AB zirvesinin başlıca sonuçları iki anlaşmanın imzalanmasıydı.

Ortak Havacılık Alanı Anlaşmasına ek olarak, Ukrayna ve AB, Horizon Europe ve Creative anlaşmaları imzaladı. Horizon Europe anlaşması, araştırmaları desteklemeyi, yenilikçi çözümler geliştirmeyi, ortak uluslararası projeler aracılığıyla küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirmeyi ve AB üyeleriyle değişim programlarına katılmayı amaçlıyor. Yaratıcı Avrupa anlaşması, kültürel, yaratıcı ve görsel-işitsel sektörleri destekleyen bir Avrupa Birliği programı. Kültürel çeşitliliği güçlendirmeyi ve kültürel ve yaratıcı endüstriler (CCİ) sektörünün ihtiyaç ve zorluklarını karşılamayı amaçlayan proje ve girişimleri finanse etmeyi amaçlıyor.

Post navigation
Previous post

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell,

Next post

Ukrayna-AB zirvesi sonuçları… Yeşil tarife borç geri ödemesi… Sulama teknolojisi için sübvansiyon… Kemik basmak için kullanılan çığır açan teknoloji… Yurt içi tahvil yerleştirme… Tüketici fiyatları artıyor