Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Polski

%15 küresel asgari gelir vergisi.

Geçen hafta Ukrayna da dahil olmak üzere 136 ülkenin temsilcileri, %15’lik bir küresel asgari gelir vergisinin getirilmesine ilişkin Açıklamayı desteklediler. “Tarihi” ve “açık deniz çağının sonu” olarak adlandırılan olaydan önce ABD ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) yoğun diplomatik çabaları gerçekleşti.

Post navigation
Previous post

Kadorr, Birinci Kiev Makine İmalat Fabrikasını satın almak istiyor.

Next post

IMF'nin Ukrayna'nın 2021'deki GSYİH büyümesine ilişkin tahmini.