Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Polski

Almanya’ya giden Kuzey Akım 2 Boru Hattı devreye giriyor.

Projenin ilk kısmı, envanter ve baskı oluşturmak için kademeli olarak dolduruluyor. Düzenleyiciler, projelere nihai onay vermek için belgelerin gözden geçirilmesini tamamlarken, Kuzey Akım 2, Almanya’ya gaz tedarikinin %40’ını Rusya’dan getirmek için tam bir operasyona hazırlanıyor. (Alman medyası)

Post navigation
Previous post

Kışın gelmesiyle birlikte, AB'deki gaz fiyatı bin metreküp gaz başına 1450 doları aştı

Next post

Kuzey Akım 2 devreye alınabilir… Ukrayna Rusya ile müzakere etmeyecek… Hidrojen projeleri için 350 milyon € hibe… Motor Sich, Antonov ile sözleşme imzaladı… ₴2,46 milyar tutarında tahvil çıkıyor… Nova Poşta hava yolu pazarına açılıyor