Zysk netto Naftogazu w 2021 roku wyniesie 13 mld UAH, w porównaniu do 19 mld UAH straty w 2020 roku.
czwartek, 16 czerwca, 2022

Zysk netto Naftogazu w 2021 roku wyniesie 13 mld UAH, w porównaniu do 19 mld UAH straty w 2020 roku.

Gabinet Ministrów zatwierdził raport roczny Naftogazu Ukrainy za 2021 rok i uznał pracę zarządu Naftogazu w 2021 roku za zadowalającą. Rząd zatwierdził raport roczny Naftogazu Ukrainy za rok 2021, który zawiera jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe wraz z wnioskami niezależnego audytora – firmy PWC. Rząd zatwierdził następujący podział zysku netto Naftogazu: 95% zysku netto w wysokości 12,4 mld UAH zostanie przeznaczone na wypłatę dywidendy do budżetu państwa; 5% zysku netto w wysokości 652,6 mln UAH zostanie zatrzymane jako kapitał rezerwowy.

Poprzednie wiadomości
Ukraina nie ma problemów ze spłatą zadłużenia zagranicznego.

Ukraina nie ma problemów ze spłatą zadłużenia zagranicznego.

Następna wiadomość
Ukraiński GTS jest gotowy do zrekompensowania wolumenów Nord Stream-1.

Ukraiński GTS jest gotowy do zrekompensowania wolumenów Nord Stream-1.

Poprzednie główne tematy