Site icon UBN

Zgromadzenie Parlamentarne NATO uznało Rosję za państwo terrorystyczne.

The NATO Parliamentary Assembly has declared Russia a terrorist state.

The NATO Parliamentary Assembly

Członek ukraińskiego parlamentu Jegor Czernew, który stoi na czele stałej delegacji Ukrainy w Zgromadzeniu Parlamentarnym NATO, powiedział, że rezolucja, która została zgłoszona przez ukraińską delegację, została przyjęta jednogłośnie. Zgromadzenie Parlamentarne NATO uznało Federację Rosyjską i jej reżim za państwo terrorystyczne. Rezolucja została przyjęta jednogłośnie na dorocznej sesji w Madrycie – podał Czernienko. Rezolucja wzywa również do ustanowienia specjalnego trybunału, który postawi Federację Rosyjską przed sądem za jej haniebne zbrodnie wojenne. Czernienko zaznaczył, że trybunał pozwoli na skazanie nie tylko bezpośrednich sprawców zbrodni wojennych, ale także najwyższego kierownictwa Federacji Rosyjskiej.

Exit mobile version