Zakarpacie planuje rozwijać produkcję energii geotermalnej.

wtorek, 28 maja, 2024
Zakarpacie planuje rozwijać produkcję energii geotermalnej.

Zakarpacka Administracja Obwodowa podpisała memorandum z Ukrgasvydobuvannya, największą ukraińską firmą zajmującą się produkcją gazu, w sprawie realizacji projektów gazowo-energetycznych na Sołotwińskim i Lutniańskim polach gazowych. Państwowa spółka zainicjowała szereg badań naukowych, które mają pomóc w ocenie perspektyw przemysłowego wytwarzania energii geotermalnej w obwodzie zakarpackim.

Energia geotermalna wykorzystuje ciepło skorupy ziemskiej i jest wykorzystywana do wytwarzania energii elektrycznej, ogrzewania budynków i procesów przemysłowych. Karpaty są obiecującym regionem dla rozwoju energii geotermalnej, gdzie temperatura skał osiąga 230-270°C na głębokości do sześciu kilometrów. Na Zakarpaciu odkryto co najmniej siedem złóż wód termalnych, które są obecnie wykorzystywane wyłącznie do celów rekreacyjnych.

Ponadto strony badają potencjał wytwarzania energii elektrycznej poprzez przetwarzanie gazu na energię elektryczną w celu zaspokojenia potrzeb społeczności terytorialnych Sołotwyna i Stawnego.

 

Support independent journalism team

Dear Ukraine Business News reader, we are a team of 20 Ukrainian journalists, researchers, reporters and editors who would humbly ask for your support.

Poprzednie wiadomości
Ukraina poszukuje inwestorów w przemyśle tytanowym, który może potencjalnie zapewnić do 5% PKB kraju.

Ukraina poszukuje inwestorów w przemyśle tytanowym, który może potencjalnie zapewnić do 5% PKB kraju.

Następna wiadomość
Co działo się na ukraińskim rynku gruntów w kwietniu?

Co działo się na ukraińskim rynku gruntów w kwietniu?

Poprzednie główne tematy