Większość Ukraińców popiera przystąpienie Ukrainy do NATO i Unii Europejskiej.
wtorek, 4 października, 2022

Większość Ukraińców popiera przystąpienie Ukrainy do NATO i Unii Europejskiej.

Większość Ukraińców opowiada się za przystąpieniem Ukrainy zarówno do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, jak i Unii Europejskiej. Według sondażu Grupy Rating, 86% respondentów popiera przystąpienie Ukrainy do UE w przypadku przeprowadzenia referendum w tej sprawie, natomiast 3% jest temu przeciwnych, a 7% w ogóle nie wzięłoby udziału w głosowaniu. Poparcie dla przystąpienia do UE jest w większości wśród przedstawicieli wszystkich makroregionów i grup wiekowych. Poziom poparcia dla przystąpienia do NATO wśród Ukraińców jest obecnie najwyższy w historii badań opinii publicznej. Zwraca uwagę fakt, że 83% respondentów poparłoby tę inicjatywę w referendum, 4% byłoby jej przeciwnych, a 9% nie głosowałoby. W czerwcu za przystąpieniem do sojuszu opowiadało się jedynie 76% respondentów.

Poprzednie wiadomości
Litwa wydaje oświadczenie w sprawie przystąpienia Ukrainy do NATO.

Litwa wydaje oświadczenie w sprawie przystąpienia Ukrainy do NATO.

Następna wiadomość
Rosyjskie siły zaminowały dwa bloki elektrowni jądrowej w Zaporożu i próbują je podłączyć do rosyjskiego systemu energetycznego.

Rosyjskie siły zaminowały dwa bloki elektrowni jądrowej w Zaporożu i próbują je podłączyć do rosyjskiego systemu energetycznego.

Poprzednie główne tematy