Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

Wczoraj Rada zatwierdziła w pierwszym czytaniu projekt ustawy, która ma przyspieszyć prywatyzację spółek państwowych.

Ustawa przewiduje, że duże prywatyzacje będą teraz przeprowadzane w drodze aukcji internetowych, a 10% wszystkich środków uzyskanych z małej prywatyzacji będzie przeznaczone do budżetów lokalnych. Dmitrij Sennyczenko, prezes Funduszu Majątku Państwowego, uważa, że przyjęcie ustawy jest niezbędne do wyprzedaży większości z 3 tys. ukraińskich firm państwowych.

Post navigation
Previous post

Rada zatwierdziła również 3-letnie parametry budżetu państwa

Next post

Marynarze: