Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

Waszyngton uważa rosnący handel między Ukrainą i Chinami za „normalny”, ale ostrzega przed utratą kontroli nad strategicznymi przedsiębiorstwami,

takimi jak fabryka silników lotniczych Motor Sich. Przemawiając do kanału telewizyjnego Ukraina 24, George Kent, zastępca asystenta sekretarza stanu USA do spraw europejskich i euroazjatyckich, powiedział: „Uważamy, że ukraińscy urzędnicy i przedsiębiorstwa muszą być bardzo czujni, aby uniknąć tej potencjalnej utraty kontroli nad informacjami o produkcji”. Odnosząc się do kradzieży własności intelektualnej. „Ale to jest co innego niż normalna działalność gospodarcza. Są więc szanse, ale są też zagrożenia.”

Post navigation
Previous post

Z unijnej listy 30 surowców krytycznych, 21 znajduje się w Ukrainie,

Next post

Ze swojej strony, Zełenski nazwał Chiny "partnerem handlowym i gospodarczym Ukrainy nr 1 na świecie".