Site icon UBN

W Zaporoskiej EJ ponownie doszło do odłączenia, a reaktor został zatrzymany.

The Zaporizhzhia NPP was again disconnected, and the reactor was stopped.

The Zaporizhzhia NPP

 MAEA poinformowała, że EJ Zaporoże po raz kolejny straciła połączenie z ostatnią główną zewnętrzną linią przesyłową energii elektrycznej, ale obiekt nadal dostarcza energię elektryczną do sieci za pośrednictwem linii zapasowej. Zawiodła czwarta linia przesyłowa, a trzy kolejne utracono wcześniej w wyniku ostrzału przez okupantów. Eksperci MAEA wyjaśnili, że stacja nadal dostarcza energię elektryczną poprzez zapasową linię 330 kw, a także zapewnia wewnętrzne potrzeby stacji. Jednocześnie kierownictwo stacji poinformowało zespół MAEA, że 3 września z powodu ograniczeń sieciowych odłączono blok nr 5, ten sam, który został odłączony 1 września. Jeden z reaktorów elektrowni nadal pracuje i to właśnie on produkuje energię elektryczną dla systemu elektroenergetycznego Ukrainy e oraz na wewnętrzne potrzeby elektrowni. 

Exit mobile version