W Ukrainie zostanie uruchomionych kilka mechanizmów przyciągania inwestorów.
środa, 21 września, 2022

W Ukrainie zostanie uruchomionych kilka mechanizmów przyciągania inwestorów.

Jak wyjaśnił wiceminister gospodarki Ołeksandr Hryban, jeden z nich będzie realizowany we współpracy z Agencją Wielostronnych Gwarancji Inwestycyjnych (MIGA), która już przeznaczyła Ukrainie 30 mln USD na realizację pilotażowego projektu dotyczącego ubezpieczeń inwestycyjnych. Według Hrybana, inwestor, który chce zainwestować w Ukrainie, może wykupić polisę ubezpieczeniową, aby zabezpieczyć swoje interesy. W przypadku wystąpienia siły wyższej, agencja, podobnie jak firma ubezpieczeniowa, zwróci mu poniesione wydatki. Również Ministerstwo Gospodarki przewiduje, że na ubezpieczenie inwestycji zostanie przeznaczony do 1 mld USD z funduszu powierniczego Banku Światowego o wartości 17 mld USD na odbudowę Ukrainy w 2023 roku. Kolejny instrument finansowy służący przyciąganiu inwestycji został opracowany przez Ministerstwo i Międzynarodową Korporację Finansową (IFC), która jest częścią struktury Banku Światowego. W ramach tego projektu zostanie wykorzystany około 1 mld USD z IFC i innego banku międzynarodowego, przypuszczalnie EBOR. Łączna wielkość projektów wyniesie ponad 3 mld USD.

Poprzednie wiadomości
Rada UE zatwierdziła 5 mld euro pomocy makrofinansowej dla Ukrainy.

Rada UE zatwierdziła 5 mld euro pomocy makrofinansowej dla Ukrainy.

Następna wiadomość
Pomoc wojskowa Wielkiej Brytanii dla Ukrainy wyniesie w 2023 roku 2,63 mld dolarów.

Pomoc wojskowa Wielkiej Brytanii dla Ukrainy wyniesie w 2023 roku 2,63 mld dolarów.

Poprzednie główne tematy