Site icon UBN

W Ukrainie wciąż działa 18 kontrolowanych przez Rosjan firm górniczych.

There are still 18 Russian-controlled mining companies operating in Ukraine.

Russian-controlled mining companies operating in Ukraine.

Wśród nich, jak podaje NADRA.INFO, są firmy dostarczające metaliczny tytan, węgiel kamienny, węglowodory, wapień, glinę itp. Ponadto rosyjscy najeźdźcy ukradli 63% złóż węgla w kraju, 11% złóż ropy naftowej, 20% złóż gazu ziemnego, 42% metali i 33% złóż metali ziem rzadkich i innych krytycznych minerałów, w tym litu, w sumie ponad 12 trylionów dolarów. Ponadto zauważa się, że kilka ukraińskich pól było kontrolowanych przez Rosjan bezpośrednio lub poprzez nominalnych właścicieli (zwłaszcza w jurysdykcjach offshore) na długo przed rosyjskim atakiem w lutym 2022 roku. Na początku 2023 roku niektóre przedsiębiorstwa wydobywcze już usunęły rosyjskich beneficjentów ze swoich list właścicieli.`

Exit mobile version