W Ukrainie liczba inwestorów wzrosła o prawie 500%.
piątek, 13 stycznia, 2023

W Ukrainie liczba inwestorów wzrosła o prawie 500%.

Całkowita liczba inwestorów zarejestrowanych w Ukrainie w 2022 roku wzrosła 5,5 razy, z 22 790 do 126 790, według danych Centrum Rozliczeniowego, które obsługuje kontrakty na rynkach finansowych. Zauważa się, że największy miesięczny wzrost miał miejsce w maju, z 32 690 do 93 690. Najprawdopodobniej było to wynikiem wdrożenia prostej procedury zakupu obligacji wojskowych poprzez aplikacje ukraińskich banków. Dzięki temu liczba transakcji obligacjami rządowymi na ukraińskiej giełdzie wzrosła o rząd wielkości. Jeśli chodzi o wtórny rynek papierów wartościowych, to od czasu jego wznowienia w sierpniu, według Centrum Rozliczeń, nie nastąpił znaczący wzrost, a głównym instrumentem pozostają obligacje rządowe w hrywnach.

Poprzednie wiadomości
Wojska rosyjskie nie zdołały zdobyć Soledaru, wbrew twierdzeniom przeciwnika.

Wojska rosyjskie nie zdołały zdobyć Soledaru, wbrew twierdzeniom przeciwnika.

Następna wiadomość
UkraineInvest stworzył portfel 11 projektów o wartości ponad 2 mld USD.

UkraineInvest stworzył portfel 11 projektów o wartości ponad 2 mld USD.

Poprzednie główne tematy