Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

W ramach dążenia do prywatyzacji wszystkich piekarni państwowych,

piekarnia Radyvyliv w obwodzie rówieńskim zostanie sprzedana na aukcji 30 sierpnia, Fundusz Majątku Państwowego informuje na Facebooku.  Cena wywoławcza za kompleks, który obejmuje 414 hektarów i 65 tys. metrów kwadratowych magazynów zbożowych, sklepów, elewatorów, warsztatów i pieców piekarniczych, wynosi 5,3 mln dolarów.

Post navigation
Previous post

Liczba skarg do Rzecznika Praw Przedsiębiorców wzrosła w okresie kwiecień-czerwiec o 38% do 531

Next post

Warunki obejmują spłatę 19 mln dolarów długów i zaległych pensji oraz zainwestowanie 2 mln dolarów w "zachowanie podstawowej działalności"