Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

W przyszłym roku UE wyda 750 000 euro, aby zapewnić Ukrainie miejsce w unijnym łańcuchu dostaw akumulatorów.

 Šefčovič powiedział, że finansowanie to ma „pomóc Ukrainie w dostosowaniu jej regulacyjnych ram górnictwa do ram UE, zobowiązując ją do przestrzegania najwyższych norm środowiskowych, społecznych i dotyczących zarządzania”.

Post navigation
Previous post

Rozpoczęły się już prace nad przygotowaniem otoczenia prawnego dla inwestycji górniczych UE.

Next post

Z unijnej listy 30 surowców krytycznych, 21 znajduje się w Ukrainie,